Close
Bodplass

Dette nettstedet drives av 17.mai-komiteen i Bergen. Her finner du informasjon om salgsboder og hvordan du bestiller salgstillatelsser for bodplasser og ballongsalg. Mer utfyllende informasjon om 17.mai i Bergen er på www.17-mai.no

Hvor?

17.mai-komiteen tilbyr attraktive bodplasser, som leies ut til både organisasjoner og private. De fleste plassene er plassert i ytterkanten av Festplassen og over mesteparten av Byparken. Det er også ledige plasser på Torget og Bryggen.

Hvordan?

De som ønsker å ha salgstillatelse 17.mai sender inn en søknad, samtidig med at salgsavgiften forskuddsbetales. Erfaringsmessig kan de fleste regne med å få plass, salgsavgiften refunderes til dem som ikke får tildelt plass. Salgstillatelser bestilles på nettet, se de neste sidene for nærmere informasjon og bestilling/betaling – Vi selger tillatelser til stasjonære salgsboder og til ambulerende salg (for eksempel ballongselgere). Søknads-/betalingsfrist er 30. april.
Du må ha en gyldig e-postaddresse for å bestille på web fordi nødvendig informasjon blir sendt via e-post.

Gå videre

Gå videre til vilkår

og søknad om bodplass til din salgsbod